TIETOSUOJASELOSTE (GDPR) 

Asiakkaidemme tietosuoja on meille tärkeää ja haluamme toimia tietosuojaan liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvästi. Verkkosivumme osoite on: https://nahka-sakke.fi

Käytämme teknisiä tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi käyttö-oikeuksien hallinta ja valvonta sekä erilaiset palvelua suojaavat tietoturvasovellukset. Yhteys nahka-sakke.fi -sivuston ja asiakkaan tietokoneen välillä suojataan käyttämällä SSL/TLS-suojausta. SSL/TLS-turvakäytäntö suojaa tietoliikenteen siten, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty yhteyttä seuraamalla näkemään tai muuttamaan luottamuksellisia tietojasi. Asiointi verkkosivulla on siis järjestelmän salasanojen suojaamaa ja näin turvallista käyttää. Edellyttää kuitenkin myös, että oma tietokoneesi on riittävän suojattu. 

Kolmannet osapuolet, joilla on pääsy henkilötietoihin

Nahka-sakke.fi-verkkosivulla käytetään maksunvälityspalvelua Checkout.fi (y-tunnus 2196606-6), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout:in maksuehdot löydät täältä Maksuehdot Kaikki maksutiedot käsitellään yrityksen säännöstön mukaisesti, huolellisesti, yksityisyyden suoja huomioiden ja luottamuksellisesti. Välitämme tarvittaessa tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: analytiikka- ja tilastointikumppaneille, perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta.

 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

 

Evästeistä

Käytämme nahka-sakke.fi-verkkosivulla siis evästeitä (cookies). Verkkosivulla yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, joilla pyrimme kehittääksemme palvelumme laatua. Evästeiden avulla kerättävä tieto on siis anonyymiä ja myös tiedon analysointi. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selainasetuksissasi. Huomioi, että osa sivujen ominaisuuksista ei välttämättä toimi, jos evästeet on estetty. Lisätietoa evästeistä löydät esimerkiksi Viestintäviraston sivuilta.

 

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Jos epäilemme tai havaitsemme tietosuojan vaarantuneen, asia tutkitaan välittömästi. Lisäksi asiasta ilmoitetaan viipymättä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut. Teemme myös ilmoituksen valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

 

Henkilötietolain (523/1999 10§) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita kerätään suoraan Nahka-Sakke.fi -verkkokaupan käytön yhteydessä. Se ei koske kolmansien osapuolien linkkejä, joita palvelun sisällä mahdollisesti on, kuten Facebook tai Instagram.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nahka-Sakke / Juho Tolppola Oy
Postiosoite: Eräkuja 4 E 88, 01600 Vantaa
Vastuuhenkilö: Sami Kauppinen
Puhelin: 040 507 6994
Sähköposti: sami@abat.fi

2. Rekisterin nimi

Nahka-Sakke.fi asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa asiakas on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
 • Tuotteiden ja palveluiden laskuttaminen
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
 • Palvelun kehittäminen ja ylläpito
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottaminen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nahka-Saken väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan

 • asiakkaan nimi, osoite ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • ostetut tuotteet ja palvelut
 • asiointihistoria soveltuvin osin

5.  Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus

 1. Asiakkaan oma ilmoitus ostotapahtuman yhteydessä
 2. Yhteydenoton kautta asiakaspalveluun (sähköposti)

6.    Tietojen luovutus & vastaanottajat

Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena  valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palveluntarjoajat tai laskutus / perintäjärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

 

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8.  Rekisterin suojaus

Manuaalista aineistoa ei ylläpidetä.Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.  Tiedot on suojattu palomuurilla, tietosuojaohjelmalla sekä useammalla salasanalla. Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitettu organisaatiossa vain niitä työssään käsittelevien henkilöiden käyttöön. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on säädelty salassa pidettäviksi.

Tietosuojaseloste päivitetty 27.10.2020